DRAŽ

photo: Franci Virant, Tomato Košir za Draž

Karolina, Tomaž in Urška Draž smo s skupnim delom ustvarili studio Draž. Kot samouki na pletilnem stroju smo bili primorani raziskovati tehniko in tehnologijo pletenja, kar nas je obogatilo z marsikaterimi znanji. Z neprestanim eksperimentiranjem, preizkušanjem in mešanjem različnih materialov smo od leta 1988 oblikovali in izdelali mnogo oblačil. Sprva so bila ta oblačila namenjena ožjemu krogu naših prijateljev, znancev in sorodnikov, skozi leta pa se je krog ljudi, ki naše izdelke uporablja že več let, širil. Leta 2011 smo kupili nov pletilni stroj, ki nam je omogočil razvoj v smeri, ki je sprva nismo pričakovali. Zaradi nove tehnologije smo uvedli tehnike pletenja, ki so nas vzpodbudile k inspiracijam in sodelovanju z različnimi strokovnjaki, umetniki ali obrtniki. Kolekcije po letu 2011 so plod teh sodelovanj. Razvoj oblačil z novimi tehnologijami je za nas pomemben, enako pomembna pa je tudi odgovornost do ljudi in narave, zato izdelujemo oblačila, ki trajajo. Če so spletena iz kvalitetnih materialov in v pravilni tehniki, je po več letih možna tudi njihova predelava, kar v studiu prakticiramo že nekaj let. Povratne informacije o resnični vrednosti oblačil, ki se kaže v tem, koliko časa oblačilo oseba uporablja, kaj ji to oblačilo pomeni in kako se v njem počuti, prihajajo od naših strank. Zaradi njih obstajamo. Krog od ideje do osebe, ki oblačilo uporablja, je sklenjen.

In 1988 Karolina, Tomaz and Urska Draz joined forces to create Draz studio. In the beginning, they were forced to explore various techniques and technology of material manufacturing and design with the use of modern knitting machines. At first, their clothes were intended to be used by a close circle of friends, acquaintances and relatives, but through the years our network of customers significantly expanded. With the use of newer technologies brought about by computation, they constantly seek new ways of collaboration with a wide range of experts, artists and artisans. Both the development cycle and processes behind our clothing plays a major role in our work and we constantly strive to produce our materials sustainably and fairly towards nature and people.