JU – NNA

photo: Kinsmen Photography, Stoney Darkstone

JU-NNA je leta 2019 v Londonu ustanovljen s strani Jun Nakamura po zaključku svojega M.A. Fashion Design Womenswear iz Istituto Marangoni. Na podlagi svoje preteklosti dela v japonski kimono industriji in Tokyo Fashion, se blagovna znamka osredotoča na združevanje tradicionalnih japonskih tehnik s trenutnim in sodobnim oblikovanjem. Jun v svoje zbirke vključuje tradicionalne japonske Shibori, pri tem pa sodeluje z obrtniki v Aziji, da bi postavil sodoben preobrat na klasično tradicionalno umetnost.

JU-NNA was founded in London in 2019 by Jun Nakamura after the completion of his M.A. Fashion Design Womenswear from Istituto Marangoni. Drawing on his past working in the Japanese kimono industry and Tokyo Fashion, the brand focuses on combining traditional Japanese techniques with current and modern design. Jun incorporates traditional Japanese Shibori into his collections, working with artisans in Asia to put a modern twist on a classic traditional art.