M. FICTION

Za slovensko modno blagovno znamko stojita sestri Mateja Lukač in Mia Aleksandra Lukač. Predstavljali sta že več kolekcij in prejeli številne nagrade. Njuno delo je bilo predstavljeno v mnogih revijah, kot so Vogue, Elle, Harper Bazaar,Storybook…

M. FICTION je oblikovalska blagovna znamka, ki vsebuje raznolike sloge: neodvisne, sodobne, uporniške in anti-tradicionalne mode. Njihova zanimanja vključujejo igranje s stili. Izražajo strast do tkanin in oblik z raziskovanjem in kombinacijami različnih materialov. Ustvarjata sveže in nepričakovane kombinacije, pri katerih so osrednja tema inovativnost, lasten slog in pozornost do detajlov. Vsaka modna kolekcija je zelo konceptualna z določeno zgodbo v mislih, saj je njuno osebno prepričanje, da ima vsakdo svojo zgodbo. Navdih za kolekcije črpata iz mode, človeškega vedenja, življenjskega sloga, kulture, zgodovine … Lepoto iščejo v nepopolnosti.

Behind the Slovenian fashion brand, there is a sister duo Mateja Lukač and Mia Aleksandra Lukač. They released several collections and received many awards. Their work was featured in many magazines, such as Vogue, Elle, Harper Bazaar, Storybook and many others.

M. FICTION is a designer brand featuring diversified styles of independent, contemporary, playful, rebellious and anti-traditional fashion. Their interests include playing with styles. They express passion for fabrics and shapes with exploration and material combinations. They prefer fresh and unexpected combinations to create products where innovation, their own style and eye for detail are the central themes. Each fashion collection is very conceptual with a certain story in mind because their personal belief is that everything and everyone has its own story. They get their inspiration from fashion, human behavior, lifestyle, culture, history…They search for beauty in imperfections.