NATASAHRUPIC x LUCIJA JANKOVEC

photo: Mimi Antolovič, Urša Premik, Jure Makovec

Nataša Hrupič je leta 2007 diplomirala na Naravoslovnotehniški fakulteti v Ljubljani, smer Oblikovanje tekstilij in oblačil. Istega leta je prejela Univerzitetno Prešernovo nagrado s področja umetnosti za inovativni pristop v raziskovalnem delu z naslovom Mestne oblike. Med leti 2009 in 2011 je delovala kot svobodna umetnica in kot gostujoči oblikovalec pri slovenski blagovni znamki Rašica, kjer je oblikovala pletenine in konfekcijo. Leta 2011 je prejela nagrado British Councila Young Creative Entrepreneur kot prva slovenska predstavnica s področja modnega oblikovanja. Nataša vodi lastno istoimensko blagovno znamko in svoje delo samostojno ali v sodelovanju z oblikovalci in umetniki različnih področij uspešno predstavlja tako doma kot v tujini. Od leta 2011 je kot tehnični sodelavec zaposlena na Oddelku za tekstilstvo, NTF, na Univerzi v Ljubljani. Leta 2018 je prejela drugo nagrado na natečaju Fashion Scout SEE v okviru predstavitve kolekcije na beograjskem tednu mode.

Nataša Hrupič graduated in 2007 at the Faculty of Natural Sciences and Engineering in Ljubljana, Textile and Fashion design. The same year University of Ljubljana awarded her with Prešern prize from the field of Art for her innovative approach in her research work titled City Shapes. Between 2009 and 2011 she worked as a freelance artist and guest designer at Slovenian fashion company named Rašica, where she designed knitwear and ready-made collections. In 2011 British Council awarded her with Young Creative Entrepreneur Award from the field of Fashion as the first Slovene representative. Nataša runs her own label and has been succesfully representing her work solo or in cooperation with designers and various artists at different events. From 2011 she has been working as a technical assistant at the Department of Textiles, NTF, at University of Ljubljana. By showcasing her collection at Belgrade Fashion Week she received the firs runner-up award at Fashion Scout SEE competition.

Lucija Jankovec je modna in multidisciplinarna oblikovalka in vizualna umetnica. Deluje na področu modnega oblikovanja, modnega performansa, tekstilnih instalacij, videa in vizualne umetnosti. Sodeluje s številnimi oblikovalci, arhitekti, umetniki in znanstveniki pri razvoju novih konceptov, idej in iniciativ.

Lucija Jankovec is a fashion and multidisciplinary designer and visual artist. She works in the field of fashion design, fashion performance, textile installations, video and visual arts. She collaborates with many designers, architects, artists and scientists in the development of new concepts, projects and initiatives.