PATRICIA PIE

photo: Tamara Kotnik

Patricia Pie je uspešna slovenska blagovna znamka dizajnerskih oblačil. Ustvarjena je za ženske, ki so ali želijo biti samozavestne. Prav tako je ustvarjena za ljudi, ki cenijo unikatnost, sofisticiranost in hkrati udobje. Vsako oblačilo Patricia Pie je zlito z merami in s telesom ženske, ki ga nosi. Stranka je lahko prepričana, da je neko oblačilo izdelano samo zanjo. Žensko in ženstveno. Vsa oblačila so izdelana v Sloveniji, od ideje do končnega izdelka. Vsak kos zato nosi slovensko domišljijo in znanje, tako oblikovalsko kot šiviljsko. Po desetletju ustvarjanja in strasti je notranji glas trajnosti Barbare Franjić, ustanoviteljice in oblikovalke blagovne znamke Patricia Pie, postal močnejši. Z raziskovanjem učinkov modne industrije na okolje je sprevidela, da tudi Patricia Pie na posreden način prispeva k osnaževanju okolja, zato oblikovalka v zadnjih letih večino svoje energije usmerja v razvoj oblačil iz recikliranih in biorazgradljivih materialov. S tem pa pogumno stopa na pot krožnega gospodarstva, ki bo v prihodnosti, upajmo da, čedalje pogostejša praksa v modni industriji.

Patricia Pie is a successful Slovenian designer clothing brand. It is created for women who are or want to be confident. It is also created for people who appreciate uniqueness, sophistication and comfort at the same time. Every Patricia Pie garment is tailored to the measurements and the body of the woman who wears it. The customer can be sure that a garment is made just for her. Feminine and ladylike. All garments are made in Slovenia, from the idea to the finished product. Each piece therefore bears Slovenian imagination and knowledge, both in design and tailoring. After a decade of creativity and passion, the inner voice of sustainability of Barbara Franjić, founder and designer of the Patricia Pie brand, has become stronger. By researching the impact of the fashion industry on the environment, she realised that Patricia Pie also indirectly contributes to environmental pollution, which is why in recent years the designer has focused most of her energy on developing garments made from recycled and biodegradable materials. In doing so, she is boldly stepping on the path of the circular economy, which will hopefully become more and more common in the fashion industry in the future.