VILI VAN STYLE

photo: Mario Zupanov

Vili Van Style je projekt, ki ga vodi oblikovalka Julia Kaja Hrovat s pomočjo Neže Kos (organizatorke kulturnih prireditev) in Davida Bacalia (oblikovalec). Pilotni projekt je prvi svoje vrste v Sloveniji in je zaživel leta 2021, s pomočjo Centra za Kreativnost v sklopu partnerske mreže KKS (kulturno kreativni sektor). Gre za prvo mobilno butično trgovino, ki se pelje po Sloveniji. Kombi – Vili je tako pop up trgovina, ki se zgodi na različnih krajih po Sloveniji, z različnimi spremljajočimi dogodki. Cilj je medsebojno povezovanje oblikovalcev in drugih iz kreativnega sektorja, jim omogočiti promocijo in prodajo v mobilni trgovini. Vili pa ni le mobilna trgovina, je skupnost, ki nesebično in medsebojno sodeluje in pelje modo naprej! S projektom smo začeli, da bi decentralizirali ponudbo mode v Sloveniji in ljudi ozavestili o slovenskih oblikovalcih in pomembnosti nakupavanja lokalnega in slovnskega.

Vili Van Style is a pilot project, curated by designer Julia Kaja Hrovat, with the help of Neža Kos (organiser of cultural events) and David Bacali (designer). The pilot project is the first of it’s kind in Slovenia. Started in 2021, with the help of Center for Creativity (CZK). Vili Van Style is a mobile pop up shop, that stops in various cities and towns in Slovenia. Vili is not only a pop up shop, it is a community of designers and small emerging Slovenian brands. Our goal is to connect fashion and other creative businesses and to help them with brand recognition. We started the project to decentralize fashion in Slovenia, to support emerging brands and encourage people to be more continuous of Slovenian fashion and design.