Loading...
Prost vstop // Free admission

OKROGLA MIZA // DISCUSSION

ZAMOLČANA TRAJNOST MODNEGA SVETA // THE UNSPOKEN SUSTAINABILITY OF THE FASHION WORLD

ČET // THU - 5/10
  11.00 - Center Rog

Zakaj v Sloveniji ne opažamo obcestnih plakatov, ki spodbujajo trajnostni odnos do oblačil? Kdo je odgovoren za to in kako lahko spremenimo nakupovalne navade potrošnikov? Ali je generacija Z sposobna prevzeti vodilno vlogo? V državi, kjer ta generacija najpogosteje posega po hitri modi, se postavlja vprašanje, ali je to sploh mogoče. Razpravljali bomo o vlogi komunikacije, blagovnih znamk in potrošnikov pri spodbujanju trajnostnega odnosa do oblačil in trajnostne mode ter ponudili priložnost za spremembe.

Udeleženci v pogovoru:

  • Natalija Medica, predstavnica Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport.
  • Mojca Žganec Metelko, direktorica Zavoda KNOF so.p., ki se zavzema za zmanjševanje odpadkov in inovativne trajnostne rešitve.
  • Tanja Sedej, soustanoviteljica in direktorica agencije We explain ter predavateljica na Visoki šoli za poslovne vede, specializirana za trajnost in nakupno vedenje.
  • Zala Hrastar, modna oblikovalka, ki preoblikuje odpadni tekstil v nova oblačila in promovira trajnostno ustvarjanje.

 

Moderatorka:

  • Meta Pavlin Avdić, strateška direktorica v komunikacijski agenciji prvi.prvi., ki poudarja vlogo spodbudne in vključujoče komunikacije pri premiku v trajnostno prihodnost.

Why don’t we see billboards by the roadside in Slovenia urging a sustainable approach to clothing? And who should be responsible for this? How can we actually change consumer shopping habits; can Generation Z lead the way? In Slovenia, where this generation is the most inclined towards fast fashion (yes, we’ll also be referencing the study that confirms this), is this even possible? What role does communication play, as well as brands and consumers? Get answers to these and many other current questions regarding sustainable attitudes toward clothing and sustainable fashion at the round table discussion Unspoken Sustainability in the World of Fashion. You’ll also have the opportunity to be part of the change.

Participants in the Discussion:

  • Natalija Medica, Representative from the Ministry of Economy, Tourism, and Sport.
  • Mojca Žganec Metelko, Director of the KNOF so.p. Institute, whose mission is waste reduction. She is the founder of 6 reuse boutiques and the Circular Laboratory KNOF, which changes habits, seeks systemic solutions, and develops innovative sustainable products and business models.
  • Tanja Sedej, Co-founder and Director of the We explain agency, as well as a lecturer at the School of Business and Economics. She has been involved in numerous research and consulting projects for the business sector, including sustainability-related projects in connection with consumer purchasing behavior.
  • Zala Hrastar, Fashion Designer and Textile and Clothing Design graduate, who creates new clothing from discarded textiles and gives worn-out clothing a new life. She has received multiple awards for her sustainable creations.

 

Moderator:

  • Meta Pavlin Avdić, Strategic Director at the communications agency prvi.prvi., who believes that encouraging, inclusive communication is the driving force for transitioning to a sustainable society of the future.

Lokacija // Location: Center Rog

Prost vstop // Free admission